โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ขายดี
  ฟิโนบูคาร์บ16%+ฟิโพรนิล 1 ลิตร
  490.00 ฿
 • ขายดี
  ฮุยแทป คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์50% 500กรัม
  330.00 ฿
 • ขายดี
  ทวินเปอร์เฟค ขนาด 500 ซีซี
  300.00 ฿
 • ขายดี
  ไบเฟนซิน10% น็อคเย็น ดูดซึม คุมนาน
  690.00 ฿
 • ขายดี
  แมนโคเซบ 80%
  200.00 ฿
 • ขายดี
  เอ็กซติวา อะซอกซีสโตรบิน20%+ไดฟีโนโคนาโซล12.5%
  575.00 ฿
 • ขายดี
  เอ็กซ์มิพริด-พี อะเซทามิพริด20%
  445.00 ฿
 • ขายดี
  เดชอง ซื้อ 2 แถม 1
  500.00 ฿

สินค้าโปรโมชั่นยกลัง

 • อะลาคลอร์ 48
  2,650.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-12%)
 • วาลิด
  1,290.00 ฿
  1,800.00 ฿  (-28%)
 • เอ็กซ์อะเซโท
  2,490.00 ฿
  2,880.00 ฿  (-14%)
 • ฟีโนบูคาร์บ 50% EC
  2,490.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-17%)
 • แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  2,050.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-15%)
 • เอ็กซเซบ (แมนโคเเซบ80%)
  2,200.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-8%)
 • บูโพรเฟซิน
  2,690.00 ฿
  3,180.00 ฿  (-15%)
 • เมทาเเลกซิล 35%
  3,790.00 ฿
  4,080.00 ฿  (-7%)
Visitors: 55,891