“พลาสติกคลุมวัชพืช” แทน “ยาฆ่าหญ้า”

            ยิ่งช่วงหน้าฝน หญ้าหรือวัชพืช ขึ้นเร็วมากแน่นอนเพราะความสมบูรณ์ทั้ง น้ำ และ แสงแดด กระตุ้นให้การเจริญเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปกติเกษตรกรจะใช้เป็นวิธีใช้ยาฆ่าหญ้าหรือศัตรูพืชซึ่งหลายๆครั้งมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก และ ที่สำคัญมีโอกาศที่สารเคมีจะเจือปน ในแหล่งน้ำได้ เป็นมลพิษทางน้ำที่ไม่จบไม่สิ้นนั่นเอง แต่ถ้าสามารถตัดปัจจัยในเรื่องของแสงแดดที่วัชพืช ใช้ในการสังเคราะห์เพื่อเจริญเติบโตออกไปได้ ก็จะสามารถตัดปัญหาเรื่องวัชพืชไปได้เลย ผู้ใช้สามารถยืนบนผืนพลาสติก LDPE ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะขาดหรือแตกกรอบแต่อย่างใด แถมยังสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ อย่างคุ้มค่า

Visitors: 49,029