สารเพิ่มประสิทธิภาพ

สารเพิ่มประสิทธิภาพ สารจับใบ ยาบ่ม

สารจับใบ เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู สารเสริมประสิทธิภาพชนิดเข้มข้น ช่วยให้สารเคมีทางการเกษตร สำหรับฉีดพ่นชนิดต่างๆ เช่น สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย หรือฮอร์โมนทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสารเสริมประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) จึงช่วยให้สารต่างๆ เปียกพื้นผิวง่าย กระจายตัวได้ดีขึ้น สามารถควบคุมพื้นที่บนใบพืชได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการซึมผ่านผิวใบทำให้พืชได้รับประสิทธิผลจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูงสุด

ยาบ่ม สารควบคุมการเติบโตและความสุกของพืช 

สารเพิ่มประสิทธิภาพ

 • บูโพรเฟนซิน25% 1000 กรัม
  265.00 ฿
 • บูโพรเฟนซิน25% 500 กรัม
  150.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  กระสุน 1 ลิตร
  250.00 ฿
 • วอเท็บ 1000 ซีซี
  175.00 ฿
Visitors: 55,890