• เอ็กซโควอส50%EC 1ลิตร
  220.00 ฿
 • ควิซซาโลฟอป-ที-เอทิล5% 1ลิตร
  260.00 ฿
 • เอ็กซ์อะเซโท50%EC 1ลิตร
  220.00 ฿
 • อะลาคลอร์48% 1ลิตร
  250.00 ฿
 • วาลิด3% 1ลิตร
  150.00 ฿
 • ไกลโฟเซต48% 4ลิตร (เอ็กตร้า)
  790.00 ฿
 • ไกลโฟเซต48(โซตัส) 4 ลิตร
  570.00 ฿
 • ไกลโฟเซต48(มดแดง) 4 ลิตร
  500.00 ฿
 • ไกลโฟเซทแดง(ไดมิเทค) 4 ลิตร
  870.00 ฿
 • อะทราซีน90%WG 900 กรัม(ไดมิเทค)
  230.00 ฿
 • อะมีทรีน80% 1 กก.(ไดมิเทค)
  260.00 ฿
 • สารปรับปรุงดินHB-101 50 กก.
  450.00 ฿
 • ฮิวมัคคาลี 1 กก.
  120.00 ฿
 • ลีโอเทค 1 กก.
  280.00 ฿
 • ฟอสครอป เค 5 ลิตร
  1,450.00 ฿
 • อินวอยซ์พลัส-หอมกระเทียม 1 กก.
  160.00 ฿
 • อินวอยซ์พลัส-ดาวเรือง 1 กก.
  160.00 ฿
 • บาเซิล 20-20-20 1 กก.
  120.00 ฿
 • บาเซิล 24-10-10 1 กก.
  145.00 ฿
 • บาเซิล 16-21-27 1 กก.
  140.00 ฿
 • บอร์แทร็ก 1 ลิตร(ปุ๋ยน้ำยาร่าขวดน้ำตาล)
  380.00 ฿
 • เฟล็กซ์ 1 ลิตร(ปุ๋ยน้ำยาร่าขวดชมพู)
  410.00 ฿
 • ฟูจิเทค 7-21-21+7% 1 กก.
  90.00 ฿
 • ฟูจิเทค 16-16-16 1 กก.
  90.00 ฿

Visitors: 56,293