กะเพราต้นไผ่ 500 กรัม

รหัสสินค้า : S 81111400051

435.00 ฿

สินค้าหมด

กระเพราใบใหญ่

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

ตรา ต้นไผ่

ลักษณะพันธุ์ :

แตกแขนงดี

ใบใหญ่สีเขียว

ก้านใบสีเขียว

กลิ่นหอม

ทนทานต่อโรคและแมลง

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน

ปลูกได้ตลอดทั้งปี

อายุเก็บเกี่ยว 34-50 วันหลังหว่านเมล็ด

อัตราการใช้เมล็ด 100 กรัมต่อไร่

Visitors: 56,295