ขัาวโพดไฮบริกซ์3

รหัสสินค้า : S 0165

730.00 ฿

สินค้าหมด

ขัาวโพดไฮบริกซ์3

น้ำหนัก 1000 กรัม

ตราแปซิฟิก

ข้าวโพดหวานสีเลืองเม็ดใหญ่

ลักษณะ ข้าวโพดหวานไฮบริกซ์ 3 ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอ ฝักยาวใหญ่ เรียงเต็มถึงปลายฝัก เป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนา ให้มีความหวานเป็นพิเศษ สีเหลืองครีม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วันหลังหยอดเมล็ด ปลูกได้ตลอดทั้งปี

Visitors: 56,136