เอ็กซ์มิพริด20 % 500 ซีซี

รหัสสินค้า : 83331410011

ราคา

290.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 290.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เอ็กซ์มิพริด 20%


"เอ็กซ์มิพริด 20%" "เอ็กซ์มิพริด 20%" "เอ็กซ์มิพริด 20%" "เอ็กซ์มิพริด 20%" กำจัด : กำจัด : กำจัด : กำจัด : เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาวเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาวเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาวเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว


ปริมาตรบรรจุ : ปริมาตรบรรจุ : ปริมาตรบรรจุ : ปริมาตรบรรจุ : 500 ซีซี500 ซีซี500 ซีซี500 ซีซี


สารสามัญ : สารสามัญ : สารสามัญ : สารสามัญ : อะเซทามิพริดอะเซทามิพริดอะเซทามิพริดอะเซทามิพริด


ใช้ป้องกัน กำจัด ใช้ป้องกัน กำจัด ใช้ป้องกัน กำจัด ใช้ป้องกัน กำจัด  แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,เพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยแป้ง ,เพลี้ยอ่อน ,แมลงปากดูด,หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,เพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยแป้ง ,เพลี้ยอ่อน ,แมลงปากดูด,หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,เพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยแป้ง ,เพลี้ยอ่อน ,แมลงปากดูด,หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,เพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยแป้ง ,เพลี้ยอ่อน ,แมลงปากดูด,หนอนชอนใบ


ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์  ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ กินตายและถูกตัวตายยาเย็น ผ่าดอกได้  ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ กินตายและถูกตัวตายยาเย็น ผ่าดอกได้  ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ กินตายและถูกตัวตายยาเย็น ผ่าดอกได้  ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ กินตายและถูกตัวตายยาเย็น ผ่าดอกได้


อัตราการใช้อัตราการใช้อัตราการใช้อัตราการใช้ : 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรสำหรับ ไม้ดอก ไม้ผล นาข้าว พืชทุกชนิด

Visitors: 56,137