ข้าวโพดข้าวเหนียวเทียนหมื่นฝัก 200 กรัม

รหัสสินค้า : S 81151100051

ราคา

165.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 165.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชื่อ : ข้าวโพดข้าวเหนียวเทียนหมื่นฝัก

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม

ตรา: ศรแดง

ลักษณะเด่น : ข้าวโพดข้าวเหนียว 3 สี ฝักยาว 13-15 เซนติเมตร มีจำนวนแถว 10-12 แถว/ฝัก

ปลูก 1 ไร่ ได้หมื่นฝัก!! 1 ต้น เก็บได้ 2 ฝัก ถึง 80 %

ผลผลิตสูง แกนเล็ก รสชาติ เหนียว นุ่ม อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดฝักเล็ก

อายุเก็บเกี่ยว: 64-68 วัน

อัตราการใช้เมล็ด : 1,500-2,000 กรัม/ไร่

Visitors: 56,136