ไดซาบี 50 กรัม

รหัสสินค้า : I000109

ราคา

90.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 90.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

1 ซอง 50 กรัม

ชื่อสามัญ ไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron) เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 25% WP

กลุ่มสารเคมี Benzoylurea

สารสำคัญ 1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

คุณสมบัติ ออกฤทธิ์ในการกำจัดแมลงโดยฉพาะเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบส้ม แมลงวันผลไม้

ความเป็นพิษ มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาททุกส่วนของร่างกาย

ข้อเสนอแนะ ควรใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง

และควรเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-14 วัน

Visitors: 55,905