เท็ปเปกิ 250 กรัม

รหัสสินค้า : 83331480011

ราคา

850.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 850.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชื่อสามัญ : ฟลอนิคามิด (flonicamid)

กลุ่มสารเคมี : Pyridinecarboxamide กลุ่ม 29 สารกำจัดแมลง

ประโยชน์ : สารกำจัดแมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ ในข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยอ่อนในมะเขือเปราะ เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว เป็นสารกำจัดแมลงกลุ่มใหม่ล่าสุด (กลุ่มที่ 29) ซึ่งต้านทานสูงต่อการดื้อยา โดยการออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทของเพลี้ย ออกฤทธิ์ดูดซึม เห็นผล 2-5 วัน ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้

กำจัดแมลง : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว

อัตราและวิธีการใช้ :

ข้าว 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (สำหรับข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน ใช้ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ และข้าวอายุเกิน 40 วัน ใช้ปริมาณน้ำ 60 ลิตรต่อไร่) หรือ 50 กรัม ต่อไร่

มะเขือเปราะ 3 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและ เพลี้ยอ่อน

แมลงหวี่ขาว ใช้ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยไก่แจ้ ใช้ 3 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

Visitors: 55,890