เอจิล 250 ซีซี

รหัสสินค้า : 83315300011

ราคา

270.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 270.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เอจิล #โพรพาควิซาฟอบ 10% W/V EC

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าตีนนก หญ้าปล้อง หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้ารังนก หญ้าปากควาย หญ้าหางนกยูงใหญ่ และหญ้าตีนกา

Visitors: 55,905